Vallentunas föreningsliv är en bortdribblad diamant!

Det är märkligt att det finns politiker i Vallentuna kommun som konsekvent motarbetar förenings-livet. Föreningarna borde kunna dubbla sina aktiviteter, skapa nya jobb och öka besöksnäringen i Vallentuna men istället skapas ett ”vi och de-samhälle” där aktiva idrottare och ledare ses som hyresgäster och kunder istället för bra samarbetspartners.

Inom föreningslivet har vi länge undrat över vilka värden vi egentligen bidrar med till samhället. Med hjälp av samhällsekonomen Björn-Anders Larsson har en arbetsgrupp tagit fram fakta:

- På ett år omsätter 57 idrottsföreningar i Vallentuna 240 miljoner kronor genom sitt idrottande, motion och sportkonsumtion. Dessutom bidrar de till ett bra samhälle med minskad ohälsa (minst 2 %) vilket kan beräknas till ett värde av 300 miljoner kronor utöver sociala värden, attraktion och profilvärden.
- Totalt bidrar föreningarna i Vallentuna till samhället med olika värden som i rena pengar kan uppskattas till 600-700 miljoner kronor.
- Det kommunen satsar på föreningarna är ett stöd på sammanlagt tre miljoner kronor samt subventionerade driftkostnader.
Vallentuna kommun bör vara ett nav i ett gynn-samt samarbete mellan föreningsliv, skola och det sociala. I den nuvarande kundrelationen mellan kommun och föreningar måste exempelvis Vallentuna Hockey dra in nästan 2.000 kronor per dag, året om, bara för att få en basservice. För konståkningen behövs nästan 1.000 kronor per dag.

Sportsektorn i Vallentuna kommun skapar 380-400 årsarbeten idag. Vid en normal tillväxt bör dessa kunna öka till cirka 600 år 2020. Men då behöver det finnas bra förutsättningar för att be-driva föreningsverksamhet i Vallentuna.

Jag ser fram mot att alla föreningsmänniskor och lokala företagare röstar för möjlighet till förbättringar i Vallentuna.

Jag blir glad om Ni röstar på oss i Socialdemokraterna. Jag vet att Jerri Bergström i fri-tidsnämnden kommer att vända upp och ner på gamla invanda dumheter för att skapa ett bättre samarbetsklimat.

/Lars Barkström

Hellre möjligheter till utveckling än beslöjade halvsanningar!

Vi ska ha en positiv attityd till hur vi antar utmaningar. Men för att skapa förutsättningar för detta måste vi ha en politisk ledning och ett kommunalråd som står för sanningar, ur fler synvinklar än för sitt eget vinnande.

Det är märkligt att vare sig näringsministern Annie Lööf eller kommunalrådet reflekterar över kommunens egna siffror gällande antalet företag i Vallentuna. Vid en första anblick kan det se ut som att Vallentuna har ett bubblande företagsklimat då det finns 3.651 registrerade företag.
Men synar man detta lite mer noggrant ser man att endast 1.041 av dessa har någon anställd person och att det totalt bara finns 7.666 anställda inom Vallentuna kommun. Jämför detta med att cirka 11.300 personer av de 15.855 som förvärvsarbetar pendlar till andra kommuner.

Moderaterna i Vallentuna vill gärna framhäva att väldigt få är arbetslösa i Vallentuna. Vi har en låg arbetslöshet i Vallentuna därför att det är så nära till storstaden Stockholm och Arlanda.
Det är andra kommuner som gör jobbet med att skapa arbetsmöjligheter. Vi har för få växande företag i Vallentuna jämfört med andra kommuner.

Trots att antalet invånare ökat kraftigt har både Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Företagscenter flyttat från Vallentuna. Gymnasiet krymper, föreningslivets totala antal aktiviteter sjunker.

Vi har en fantastisk besöksnäring genom alla olika idrottsföreningars gästande lag som åtföljs av ledare, tränare, föräldrar och fans såväl sommar som vinter. Vi har en golfsektor som drar gäster under sommarhalvåret, Angarnssjöängen, vi har alla hästar, alla runstenar, vi är så bra och förtjänar en politisk ledning som tar vara allt detta fina.

När kan vi hoppas på en satsning på exempelvis “Destination Vallentuna” i likhet med andra kommuner?

/Lars Barkström

Historien bygger framtiden och traditionen skapar stoltheten!

Vikingarna valde Vallentuna som sin naturliga mötesplats för ca 1000 år sedan, Gustav Wasa sägs vara född i Vallentuna för ca 500 år sedan. Under århundranden har ett rikt bondelandskap skapats av bönder och lantarbetare. I mitten av 1800-talet valde bönderna att bygga sin kvarn på höjden av kullen ovanför Vallentunasjöns norra ände.

Före andra världskriget startade Sme-Kalle sin smedja mellan dagens gymnasium och vårdcentralen för att serva böndernas redskap och sko deras hästar. Åkerinäringen växte sig stark efter kriget. Rydells Blommor och Aerosol drivs i fjärde generation och många andra företag drivs i andra och tredje generation. På 50-talet kom bröderna Lindal till Vallentuna och startade Maskin Tellus som när det var som störst sysselsatte över 300 personer och byggde vidare på Vallentunas stolta företagartraditioner.

Kvarnen brändes ner för sex år sedan och vi är många som saknar symbolen för företagande och besöksnäring där den stod, stolt och stark på kullen vid utebadet.

Med kvarnen återuppbyggd kan företagandet få tillbaka symbolen för styrka och stolthet. Kanske skulle även en miniatyr av kvarnen vid varje infartsväg stolt kunna hälsa besökare och jobbhemvändare “Välkommen till Vallentuna“, och på baksidan lika stolt hälsa “Tack för besöket i Vallentuna och välkommen tillbaka“.

Jag ser med glädje fram mot att återuppbygga och använda kvarnen som en symbol för strävan att utveckla och stimulera företagare till att skapa nya jobb och förbättra vårt Vallentuna till allas glädje!

/Lars Barkström

RSS 2.0